Dragør Fort
Fortet blev opført i 1910-15 på en kunstig ø lidt ude fra kysten syd fra Dragør. Dækmolen og og fortets kajmur er dannet ved nedsænkning af beton sænkekasser, som derefter blev opfyldt med sand og tilsvarende er selve fortlegemet dannet ved indpumpning af sand.

Fortet er sekskantet betonanlæg som kasemat, med hovedparten af armeringen placeret på kasematbygningen.
Selve fortkernen rummede belægningsrum ca. 380 i krigstid, samt ammunitionsrum, kommandocentral samt maskinrum med dieselmotorer til levering af elektricitet.

Fortet indgik i den yderste ring af søbefæstning og havde til opgave at dække indsejlingen til Drogden, samt med sit svære skyts at forhindre beskydning af København.

Armeringen var oprindelig 4 stk. 35.5 cm kanoner, der blev overflyttet fra Charlottenlund Fort.

Kanonerne var kystbefæstningens sværeste skyts, der var anskaffet i et antal af 6 stk. efter at venstres leder Christen Berg med sit partis stemmer havde medvirket til at der i folketinget var flertal for anskaffelsen.

Hver kanon vejede 58 tons og havde en projektilvægt på 530 kg og kunne skyde over 1o km.

Gennem årne er Dragør havn blevet udvidet, således at fortet nu er landfast med byen Dragør.For nogle år siden blev det kendt at den tyske admiralstab i november 1916 overvejede en plan, for at besætte Danmark og herunder også bombardement af København fra søen.
Dragør Fort havde sin lille andel i at planen ikke gennemførtes.

Fakta:
  • Spærring af indsejlingen til København
  • Opført 1910-15
  • 35 cm kanoner
  • Nedlagt 1957

Links: www.dragorfort.dk/DesktopDefault.aspx

Litteratur: Housted, Erik
Befæstningsanlæg i Dragør kommune, 1980