Mosede fort
Mosede fort er et kystværk, opført ifølge forsvarsloven af 1909 med det formål at bekæmpe landgangsforsøg i Køge Bugt og er placeret på det sted hvor det dybe vand når helt ind til kysten.
Dermed kunne en invasionsflåde landsætte tropper og udstyr tæt på København.
Da næsten halvdelen af mobiliseringsstyrken skulle give møde i København ved krigsudbrud, kunne der opstå en alvorlig situation.

Fortet der ligger i Karlslunde blev påbegyndt i 1913, men var først kampklart i juni 1916, altså midt under 1. verdenskrig.

Fakta:
  • Kystfort
  • Opført 1903
  • Nedlagt 1932
  • 12 cm. Haubitzer
Fortet var udrustet med det mest moderne artilleri og havde get elværk, vandforsyning, centralvarme, køkken samt skudsikre rum til den 150 mand store besætning.

Inden det svære skyts nåede at blive monteret ovenpå kasematbygningen, blev planerne imidlertid ændret. Erfaringerne fra de belgiske og franske forter, som blev hårdt medtaget under 1. verdenskrig, gjorde at man besluttede at flytte haubitserne ud i to nye batterier, Søndre og Nordre haubitsbatteri, henholdsvis 300 m nord og ca. 1.000 m nordøst for Mosede Fort.
Ved Tunestillingens sløjfning i 1919 blev skytset flyttet på plads i fortet. Det ældste skyts var 4 stk. 37 mm revolverkanoner model 1880 - bedre kendt som gatlingkanoner. De skulle forhindre angriberne i at forcere den tørre grav rundt omkring kasematbygningen. MosedeFort blev dermed nærmest reduceret til et fodfolksværk, om end med betydelig kampkraft og stormfrit.

Toppen af kasematbygningen med briske til de 6 haubitser. Bemærk elevatoren til ammunition fra magasinerne.
Kasematbygningens øverste del med briske til haubitserne. I baggrunden ses kikkertstationen
Hovedarmeringen var 6 stk. 12 cm stålhaubitser med en rækkevidde på over 8 kilometer. Ammunitionen til kanonerne kom op fra magasinerne i fortets indre ved hjælp af elektrisk drevne elevatorer.
Kikkertstationen
Kaponiere til sikring af den tørre grav Der var 2 kaponierer i hver sit hjørne af graven

Den Københavnske landbefæstning bestående af Vestvolden og en række forter på nordfronten , var på dette tidspunkt over 20 år gammel og det samme var tilfældet for skyts og artilleri.
1. verdenskrig viste at stormagterne havde udviklet artilleri, der kunne beskyde København fra afstande udenfor rækkevidde fra vestvoldens kanoner.For at sikre København blev det besluttet at lave et fremskudt forsvar foran Vestvolden, der kun ligger 7 kilometer fra Rådhuspladsen

Tunestillingen blev anlagt i 1916 om gik fra Roskilde Fjord til Køge bugt og bestod af skyttegrave, pigtrådsspærringer, maskingeværreder og artilleristillinger til 82 kanoner samt mere end 5000 skudsikre rum.

Alle fortets betonkonstruktioner er i det store hele bevaret om området er offentligt tilgængeligt.


Links:
www.mosedefort.dk

Litteratur: Becker-Larsen, Klavs Tunestillingen : feltbefæstningen fra Roskilde fjord til Køge bugt